Markdown Cheat Sheet

Headlines
# Headline 1
## Headline 2
### Headline 3

Styling
*italic*
**bold**
~~strike through~~

Links
http://url.com
[link text](http://www.url.com)

Quotes
> Quote text
***Johnny Author***

Images
![image alt text](image url)
***Image caption, description***

Horizontal rule
---

Inline Code
`var name = "John Doe";`

Code block with syntax highlighting
``` codelanguage
function foo() {
  return bar;
}
```

Bulleted list
- item 1
- item 2
- item 3

Numbered list
1. item 1
2. item 2
3. item 3

Fremtidens arbeidsplasser

by kontorplasser.no

Forventningene til arbeidsplassen blir stadig utfordret og forandret. Delingsøkonomi, teknologi og globalisering er noen av påvirkningsfaktorene.

Arbeidsdagen vi kjenner til i dag er i konstant endring. Teknologi, globalisering og delingsøkonomi gjør det mulig for deg å jobbe nærmest hvor som helst i verden. Denne fleksibiliteten gjør også noe med arbeidsplassene. Kontorveggene faller og åpne individuelle arbeidsplasser, stillesoner og møterom kommer i større grad frem. Nærings- og arbeidslivet beveger seg kjappere og blir mer globalt, mobilt og digitalisert. Ansatte kan raskere og lettere være i stand til å dele kunnskap gjennom effektivt samarbeid og umiddelbar tilgang til de ressursene de trenger.

Med fremtidens digitale kontorer drevet av en ny generasjon av teknologiske kunnskaper, er det økende interesse for hvordan selskapene kan omfavne trender som Internet of things (IoT) og Bring Your Own Device (BYOD) for å forbedre engasjement og arbeidsopplevelse. Dette gjør også at kontoret som en samleplass ikke vil fungere på samme måte som før, da internett gir oss muligheten til å kommunisere og samles gjennom digitale kommunikasjonsverktøy.

Generasjon Millennial

Dagens ungdommer, også kalt generasjon Millennial er dem som har vokst opp med teknologi og digitalisering rundt seg. Internett og sosiale medier har medført en holdning om å være konstant “på” og tilgjengelig, noe som også har fått en innflytelse på forventninger til arbeidsmoral. Denne digitale utviklingen har ført til at skille mellom jobb og fritid nærmest er utvisket for generasjonen. Forventningene til arbeidsplassen er av den grunn også annerledes. I 2025 vil rundt 75% av den globale arbeidskraften komme fra Millennials, noe som gjør at bedriftskulturen til de fleste organisasjoner vil bli formet av generasjonens vaner og forventninger.

Millennial Adam Henderson la frem dette spørsmålet i Deloittes rapport: “If you can`t trust your employees to work flexibly, why hire them in the first place?” Denne kommentaren fremhever veksten og viktigheten av unge arbeiders behov for fleksibilitet, selvstendighet og tillit. Igjen et tegn på at arbeidsplassene er og vil forbli i utvikling, og at tradisjonelle kontorer som vi kjenner til i dag vil møte konkurranse fra kontorhotell og co-working.

Flere og flere blir selvstendig næringsdrivende

Ifølge Menon Business Economics, peker en rekke kommentatorer på en trend kalt “selvstendifisering”. Dette innebærer at stadig flere oppgaver i en bedrift blir utført av personer som ikke er fast ansatt. Her blir de leid inn som konsulenter for å levere tjenester som tidligere ble utført internt i bedriften.

Delingsøkonomien har også ført til det som kalles “Uberfisering”. Her tilbyr enkeltpersoner sin arbeidskraft gjennom ulike tjenester. Vi har alle hørt om Uber, som har blitt en stor konkurrent for taxiselskaper, eller AirBnb som er stor konkurrent for hotellene. Menneskene som jobber for slike type selskaper er alle selvstendig næringsdrivende og behøver ikke å gå igjennom en ansettelsesprosess, som om man skulle jobbet i et drosjeselskap eller et hotell. Dette gjør det på mange måter lettere for personer å ta hånd om egen arbeidshverdag, og igjen kommer ordet fleksibilitet inn i bildet.

Andre bransjer har også begynt å se på denne voksende trenden av arbeidskraft. Høyt kvalifiserte arbeidstakere har funnet en plass i denne trenden, hvor de leier ut sin kompetanse til bedrifter i lengre eller kortere perioder. Menon skriver at et viktig poeng er at disse trendene beskriver endringer i alle deler av arbeidslivet, både de delene som krever høy og spesialisert kompetanse, og de delene som ikke stiller strenge krav til ferdigheter.

Det er altså tydelig at både store bedrifter og selvstendig næringsdrivende drar nytte av denne fremvoksende trenden. Dette betyr også at det er flere og flere som jobber fleksibelt og for seg selv, som vil se nytten av en kontorplass uten risiko og stort ansvar. Sammenhengende kan vi trekke konklusjoner av at denne arbeidstrenden også fører til at kontorhotell og coworkingplasser vil fortsette å øke og bli mer og mer ettertraktet. Dette enten du er en stor bedrift eller en som jobber for deg selv.

Fremtidsrettede selskaper

Enten du er selvstendig næringsdrivende, en liten start up, jobber hjemmefra eller leder en stor bedrift, ser vi at fremtidsrettede selskaper åpner øynene for coworking og kontorhoteller.

For store selskaper er konseptet å leie ut kontorplasser økonomisk besparende, men også en stor kilde til inspirasjon og et forbedret arbeidsmiljø. Så lenge logistikken går opp er dette en vinn-vinn situasjon for begge parter. Start-ups og selvstendige næringsdrivende får muligheten til å få rimelige og fleksible arbeidsområder, mens store organisasjoner åpner til et mer innovativt arbeidsmiljø.

I et tradisjonelt kontor er opptil 50% av de ansatte vekke fra kontoret sitt i deler av arbeidstiden. Tomt plass, er også en utgift for ingenting, så hvorfor ikke leie det vekk til en som trenger det?

Store selskaper som Google og Facebook har lenge sett nytten av konseptet bak kontorhoteller og coworking spaces. Selv om de ikke direkte leier ut plasser, som et coworking space, har de lagt opp til et innovativt og åpent miljø, hvor de ansatte har mulighet til å mingle på tvers av avdelinger. Når slike store og vellykkede selskaper som Google og Facebook tar i bruk en slik type ordning på arbeidsplassen, er det ikke stor tvil om at det ligger noe i konseptet.

Les mer

De ulike kontortypene forklart for den som blir svimmel av begrepene

5 fordeler med å leie på et coworking space