FAQ og tips

Kontortyper

Det finnes mange muligheter når man skal leie seg kontorplass. Vi har valgt å fokusere på de vanligste:

FAST

Her leier du en fast plass i et åpent kontorlandskap. Passer best for dem som kommer til å være ofte på kontoret. På engelsk refereres dette til som “dedicated desk”

FLEX

Her leier du en plass i et kontorlandskap, men du har ikke fast plass. En slik plass er ofte litt billigere og passer best for dem som kanskje ikke trenger en fast plass fordi de er mye ute og kanskje ikke daglig trenger kontorplass. Hos noen utleiere kalles dette for en “hot desk” eller coworking. Siden mange har denne løsningen her vil utleier leie ut til flere enn det kanskje er rom til samtidig, men det vil neppe skje at alle er der samtidig.

KONTOR

Her leier du et rom med (låsbar) dør med plass til alt fra en pult og oppover. Dette kan passe for en liten oppstartsbedrift. Prisen er oppgitt for hele rommet, og det kan være litt opp til deg hvor mange personer du klarer å få plass til inne på kontoret. Utleier estimerer antall kontorplasser, men noen ganger velger du å møblere selv for å få plass til flest mulig. På engelsk ofte kalt “private office” og på norsk cellekontor.

Hva er inkludert i leien?

Tanken bak Kontorplasser er at det skal være rimelig standardisert hva som er inkludert og ikke. Dette betyr at leien inkluderer det meste og leieforholdet er enkelt for begge parter. Vi anbefaler derfor at følgende er inkludert:

Det betyr at følgende som regel ikke inkludert:

Hva med depositum?

Mange utleiere ønsker depositum. Den vanligste måten er å ordne det med depositumskonto i banken (sikrest) eller ved at leietaker betaler inn et visst antall måneder forskudd.

Bør vi lage en avtale?

Vi anbefaler alle å ha en avtale. Denne avtalen bør inneholde:

Last ned forslag til avtale her

Til utleiere

Hvorfor bør jeg leie ut et enkelt kontor eller en kontorpult?

Hva koster det å annonsere?

Enn så lenge så er Kontorplasser.no gratis både for utleiere og leietakere. Etter hvert vil vi nok ta betalt for tjenesten, men det kommer vi tilbake til når det skulle skje.

Hvor lenge vises min annonse?

Annonsen vises inntil du fjerner den.

Hvordan annonsere?

På alle sider er det en knapp eller en link hvor du kan registrere kontorplassen din. Hver annonse kan inneholde ett eller flere kontorer eller plasser. Har du tre pulter til utleie legger du inn det antallet. Erfaringsmessig lønner det seg å legge inn så konkret tekst som mulig med mest mulig faktainformasjon. Det aller viktigste er å ha gode bilder slik at de som skal leie plasser får et godt inntrykk.

Hvor mye kan jeg ta betalt for pulten eller kontoret?

Dette er det nesten umulig å svare på. Gjennomsnittsprisen for enkeltkontorer (celle) i Oslo er på 4 - 5.000 kroner, hvilket betyr at du for svært nye og sentrale kontorer må regne med å betale 6 – 8.000, mens du for mindre sentrale og kurante lokaler kan ende opp med 3 - 4.000.

For pulter ligger nivået noe lavere, men i Oslo sentrum må du regne med å betale rundt 3 – 4.000 kroner tror vi.

Alt dette avhenger selvsagt også hvilke tjenester som er inkludert og ikke.

Kontorets regler

Når du leier ut til andre bør du være tydelig på hvilke regler dere er enige om. SOm et minimum bør du orientere om:

Dessuten er det smart å snakke om støy i landskapet, dvs. hva som er greit og ikke. Noen synes det er helt fint at det tas telefoner og snakkes, andre insisterer på at slikt skjer på stillerom eller møterom.

Framleie av lokalene

Dersom du ikke selv eier lokalene bør du sjekke ut hvordan din utleier stiller seg til at du fremleier lokalene. Først og fremst må du sjekke om du har anledning til det i kontrakten, dernest til hvordan utleier krever at du melder alle dine leietakere. Merk at noen utleiere krever forhåndsgodkjenning før de lar deg fremleie deler av lokalene.