Om tjenesten

Kontorplasser.no er en unik tjeneste som knytter sammen dem som leter etter en ledig kontorplass med dem som har en plass til overs.

Dette er stedet å lete for deg som trenger noen få plasser, enten i åpent landskap eller noen få cellekontorer. Ingen andre tilbyr deler av et kontor på samme måte som oss. Dette er perfekt for alle de som er på jakt etter fleksible løsninger for kontorplasser hvor prisen og innholdet er kjent på forhånd. Ofte vil noen få plasser leid gjennom Kontorplasser.no være et kostnadseffektivt alternativ.

Samtidig tror vi dette er en veldig kjærkommen ekstrainntekt for deg som har litt ledig plass, enten fordi noen kontorer står tomme, fordi noen pulter ikke er i bruk eller fordi du kan få inn flere på det arealet du allerede leier. Dette er tjenesten du har lett etter lenge. Kanskje er dette muligheten som gjør at du kan leie større lokaler?

Sist men ikke minst tror vi store eiendomsselskaper vil elske denne tjenesten. Sørg for at alle dine leietakere bruker den, da vil terskelen for å leie større lokaler i en vekstfase være mye lavere siden de i en periode kan leie ut ubrukte kontorer og areal.

Kontorplasser.no skal tilby fleksible leieløsninger for utleiere og leietakere!